Barion Pixel

Bemutatkozás

A Veres Péter Gimnáziumot a III. kerületi önkormányzat alapította 1986-ban. Olyan program megvalósítását kezdtük el, amelynek célja a személyiség komplex fejlesztése. Pedagógiai munkánk az emberi értékekre épül és a személyiség harmonikus fejlesztését célozza. Az iskola két képzési formában – négy- és nyolc évfolyamos – közel hatszáz diákot nevel és oktat. Jelenleg olyan átfogó programot kínálunk a diákoknak és a szülőknek, amelyben egységet alkot:

  1. A magas szintű tudás megszerzése

Támogatjuk a tehetséges és kreatív diákok szellemi fejlődését, az iskolai és az országos tanulmányi versenyekre való sikeres felkészülését. Elsősorban a matematika, fizika, informatika, történelem, biológia és az idegen nyelvi versenyeken érünk el országosan jegyzett eredményeket. Gimnáziumunk mindig is kiemelt feladatának tartotta az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra való felkészítést. A nálunk érettségizett diákok nem csak bejutnak a felsőoktatásba, hanem sikeresen be is fejezik azt. A gimnázium országos hírnevét, ismertségét többek között a tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő eredményeinek is köszönheti. Tanulóinknak jelenleg már mintegy 50%-a indul valamilyen országos versenyen, többségük az évek során egyre jobb helyezést ér el. A felkészülésben komoly segítséget jelentenek a szakkörök és a háziversenyek.

Az igényeknek megfelelően a képzésben nagy jelentőséget tulajdonítunk az idegen nyelvek tanulásának. A nyolcosztályos rendszerben 5-10. évfolyamig az egyik osztály a német vagy az angol, a másik pedig az angol nyelvet tanulja emelt óraszámban. A 6. és a 7. évfolyamon az első nyelv mellett diákjaink latin, és az 5. évfolyamon ógörög nyelvet tanulnak, a 9. osztálytól angol, német, olasz, francia, orosz vagy spanyol nyelvet választhatnak második idegen nyelvként.

A négyosztályos rendszerben első nyelvként szintén az angol vagy a német nyelvet tanulhatják diákjaink, és ők is választhatják az angol, német, olasz, francia, orosz és a spanyol nyelvet második nyelvként. Igény esetén a latin tanulását is biztosítjuk. A kínai nyelvet szakköri szinten, anyanyelvi tanár oktatja.

Nagyban segíti az idegen nyelvek oktatását az iskola külföldi kapcsolatrendszere.

Immár 29 éve partnerünk a stuttgarti Merz-Schule. A rendszeres cserék sokat segítettek abban is, hogy tanulóink európai látókörrel rendelkezzenek.

Az angol nyelvi diákcsere rendszeres lehetősége is adott a Schwäbisch Hall-i St. Michael Gimnáziumban.

Erdélyi testvériskolánk a székelyudvarhelyi Református Líceum, a Tanítóképző és az oklandi általános iskola.

A megfelelő szintű informatikaoktatás feltételei az iskolában adottak, az iskola valamennyi tanulója megszerzi a ma korszerűnek számító ismereteket. A kötelező képzés az ECDL vizsgák letételével zárul.

Belső vizsgarendszerünk felkészíti diákjainkat az írásbeli és a szóbeli megmérettetésekre, kialakítja a megfelelő vizsgarutint.

Az iskola elnyerte az örökös Ökoiskola címet.

  1. Az egészséges testi fejlődés

Az egészséges életmód kialakítása és a testi fejlődés szempontjából döntő a rendszeres sportolás. Ezért diákjainknak a testnevelési órákon túl a sportolási lehetőségek széles választékát biztosítjuk iskolánkban. Megteremtettük a mindennapos testedzés lehetőségét a tanítási időhöz kapcsolódva.

  1. A személyiség harmonikus fejlődése

Olyan kötelező, kötelezően választható, és végül szabadon választható tevékenységek rendszerét dolgoztuk ki, amelyben az oktatás mellett, hangsúlyos a néptánc, a hangszeres zene és az ének tanulása. Megszerzett tudásukat tanulóink az iskolában ünnepi alkalmakkor, a néptánc és a zenei gálán és az iskolán kívüli fellépéseiken közönség előtt is bemutatják.

Az iskolai élet, a kirándulások és táborozások (kosárlabda és röplabda tábor, erdélyi sítábor, kézműves és erdélyi turisztikai tábor, tiszai vízitúra és tánctábor) lehetőséget biztosítanak a közösségért közösen végzett munka örömének megismerésére. Az iskola ezeken kívül a szabadidő kulturált eltöltésére is számos lehetőséget kínál (tantárgyi szakkörök, filmklub, színjátszó kör, fotószakkör, néptánc, hangszeres zene…).

Természetesen mindezt csak a fenntartó III. Tankerület, a működtető Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szülők által működtetett Alapítvány támogatásának köszönhetően tudjuk nyújtani diákjainknak. Szoros, a kölcsönösségen alapuló kapcsolatot alakítottunk ki a szülőkkel, egyre több olyan programot valósítunk meg, amelyen tanár, szülő és diák közösen vehet részt.

Meghatározó elvként valljuk és biztosítjuk, hogy az iskola által szervezett programokon, tanulmányi versenyeken, rendezvényeken, nyelvi cseréken és táborozásokon minden érintett diákunk – a család anyagi helyzetétől függetlenül – részt vegyen, vehessen. Ebben is segíti munkánkat az oktatási alapítvány. Ezeken túl, három éve tanulmányi ösztöndíjat ad a tehetséges, szociálisan rászoruló diákoknak.

Papp György

udvozoljuk