Barion Pixel

Felhasználási feltételek

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) határozzák meg a vpgalapitvany.hu honlap (a továbbiakban: honlap) felhasználásának feltételeit.

I. Tájékoztató adatok

A honlapot a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Oktatási Alapítvány (továbbiakban: “Alapítvány”) üzemelteti.
Székhely: 1039 Budapest, Csobánka tér 7.
Bejegyző határozat száma: 12.PK.64209/12
Nyilvántartási szám: 01-01-746
Adószám: 19655684-1-41
Telefon/Fax: (+36)-1-243-2710
Email: titkarsag [kukac] verespg [pont] hu

II. Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:
Adatlap: A projekt bemutatását, leírását, a támogatások fogadását és megjelenítését szolgáló oldal a honlapon.

Célösszeg: A projekt megvalósításához szükséges összeg.

Támogató: A projekteket támogató magánszemély vagy szervezet, amely elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket. A Támogató lehet Anyagi támogató, Csatlakozó, Hozzájáruló vagy Megosztó.

Támogatás: Jelen ÁSZF elfogadásával nyújtott Anyagi támogatás, Csatlakozás, Hozzájárulás vagy Megosztás.

Anyagi támogatás: a Támogató által az Alapítvány részére a projekt segítésére, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott támogatás.
Anyagi támogató: az Alapítvány számára a kezdeményezés segítésére, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott támogatást nyújtó személy vagy szervezet.

Beszámoló: a sikeres kezdeményezést megvalósító Alapítvány által a projekt adatlapján rögzített időszakot követően a megvalósításról készített nyilvános dokumentáció.

Csatlakozás: Egy kezdeményezés önkéntes munkával történő támogatására vonatkozó szándék kifejezése.
Csatlakozó: Egy kezdeményezés önkéntes munkával történő támogatására vonatkozó szándékát kifejező személy vagy szervezet.
Felhasználó: Látogató, Támogató.
Hozzájárulás: Egy kezdeményezés tárgyi felajánlással történő támogatása.

Hozzájáruló: Egy kezdeményezést tárgyi felajánlással támogató személy vagy szervezet.

Kampány: Egy kezdeményezés megismertetése és támogatása érdekében végzett tevékenységek összessége.

Kampány időtartama: A kezdeményezés nyilvánosságra hozatala (aktiválása) és a lezárása között eltelt időszak.

Kezdeményezés: Azon ötletek, projektek, amelyeket az Alapítvány nyilvánosan megjelenít a honlapon.

Kiemelt támogató: A Szolgáltató által szervezett vállalati támogató, amely adott kezdeményezéshez ad egyedi támogatást.

Látogató: A honlap tartalmát részben vagy egészben megismerő személy.

Megosztás: A Támogató által a kezdeményezés közösségi média csatornán való terjesztése, népszerűsítése.

Megosztó: Az a Támogató, aki a kezdeményezést népszerűsíti saját közösségi média csatornáján a honlapon keresztül.

Támogatás: Jelen ÁSZF elfogadásával nyújtott Anyagi támogatás, Csatlakozás, Hozzájárulás vagy Megosztás.

III. Alapvető feltételek, az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF tartalmazza az Alapítvány és a honlapot használó személyek, szervezetek közötti szolgáltatási viszonyban a felek jogait és kötelezettségeit.

A Felhasználók jelen ÁSZF rendelkezéseit a regisztrációjuk időtartama, illetve a szolgáltatások igénybevételének ideje alatt kötelesek teljesíteni.

Az Alapítvány nem vállal felelősséget a Felhasználók tevékenységéért.

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételét ne engedélyezze.

Az Alapítvány érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása) az Alapítványt felelősség nem terheli és kizár mindennemű kártérítési igényt. Az Alapítvány kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Az Alapítvány vállalja, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekszik, és együttműködést tanúsít a vita kölcsönösen elfogadható rendezése érdekében.

IV. A támogatások működése

Kezdeményezések feltöltése, kampány és beszámolás folyamata

Kezdeményezések feltöltése a honlapra ezen ÁSZF alapján történik.

A honlapra kizárólag magyar nyelvű adatok, anyagok tölthetőek fel. A honlapon minden szolgáltatás magyar nyelven érhető el.

Kizárólag társadalmilag hasznos, közösségi célú kezdeményezések tölthetőek fel a honlapra. A kezdeményezések nem irányulhatnak elsődlegesen gazdasági haszonszerzésre. Kezdeményezés nem ütközhet jogszabályba vagy más, az Alapítvány által tiltottnak minősített tevékenységbe.

Az Alapítványi kezdeményezések a honlapon keresztül anyagi támogatás, hozzájárulás, csatlakozás és megosztás formájában gyűjthetnek támogatásokat.

A kezdeményezések adatlapja a kampány időtartama alatt és azt követően a honlapon megtekinthető a látogatók számára.

Anyagi támogatás gyűjtése esetén az adatlapon a következő adatokat kötelező feltüntetni:

· Kezdeményezés neve

· A kezdeményezés céljának és megvalósításának rövid leírása

· Kategória

· Támogatási összegek

· Hálánk jeléül (köszönő felajánlások a kezdeményezésekhez köthetően)

· Beszámoló – a kezdeményezés megvalósulását követően kell csak feltölteni

A kezdeményezés kampányának időtartama alatt az adatlap módosítására csak az Alapítvány jóváhagyásával, egyedi indok alapján van lehetőség. A beszámoló feltöltését követően az adatlap nem módosítható.

Kampány

A kezdeményezés aktiválásával a honlapon nyilvánosságra kerül a feltöltött adatlap és megkezdődik a kampány időszak. A kampány időtartama alatt jogosult az Alapítvány támogatásokat gyűjteni. A támogatások aktuális száma folyamatosan nyomon követhető nyilvánosan a honlapon. A csatlakozásokról közvetlen e-mail üzenetet kap az Alapítvány a honlapon keresztül.

A kampány időtartama a projektnek céljának megfelelően változó lehet.

Amennyiben a kampány időtartama alatt nem éri el a célösszeg 95%-át, de meghaladja a célösszeg 66%-át, az Alapítvány a kampányidőszakot további 30 nappal egy alkalommal meghosszabbíthatja. Ebben a 30 napban további csatlakozásokat és megosztásokat is gyűjthet az anyagi támogatás mellett.

A kampány lezárul:

– a határidő lejárta esetén automatikusan.

– amennyiben az összegyűjtött anyagi támogatások bruttó értéke elérte a célösszeget. Az utoljára regisztrált anyagi támogatás, amellyel átlépte az összegyűlt támogatások összege a célösszeget, teljes egészében az összegyűjtött anyagi támogatás része.

Bármely kezdeményezés esetén a kampány lezárható a meghatározott kampány időszak lejárta előtt rendkívüli okokból az Alapítvány által, amennyiben az megsérti jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A kampány lezárását követően a kezdeményezésnek két állapota lehet:

1. Sikeres kezdeményezés (amennyiben az összegyűlt anyagi támogatás eléri a célösszeg 95%-át, illetve nem anyagi támogatású közösségi kezdeményezések esetén, ha az Alapítvány úgy ítéli meg, hogy sikeres volt a kampány).

2. Lejárt kezdeményezés (amennyiben az összegyűlt anyagi támogatás nem éri el a célösszeg 95%-át, illetve nem anyagi támogatású közösségi kezdeményezések esetén, ha az Alapítvány úgy ítéli meg, hogy sikertelen volt a kampány).

Az Alapítvány a kezdeményezésekre érkezett anyagi támogatásokat erre a célra létrehozott pénzintézeti számlán elkülönítve tartja.

Az összegyűjtött anyagi támogatás 1%-át a Szolgáltató a honlap technikai támogatására, illetve a banki költségek fedezésére adomány címen visszatartja. Az Alapítvány a kampány lejártát követő legfeljebb 15 napon belül megkezdi a támogatás összegének célnak megfelelő felhasználását.

Amennyiben a kampány időtartama alatt az anyagi támogatás teljes összege kevesebb, mint a célösszeg 95%-a és a kezdeményezés lezárult, az Alapítvány egy éven belül újabb kezdeményezést indíthat a honlapon, amelynek kezdő anyagi támogatása a korábbi kezdeményezésre összegyűjtött, de számára még ki nem fizetett anyagi támogatások összege lesz. Az anyagi támogatás számlálója ezzel az összeggel indul.

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a honlapon és egyéb kommunikációs csatornákon a kezdeményezéseket népszerűsítse, továbbá hogy a honlapon hirdetéseket, bemutatókat, illetve támogatói üzeneteket elhelyezzen.

A kezdeményezés a kampány időtartama után a honlapon nyilvánosan hozzáférhető marad.

Amennyiben a sikeres gyűjtést követően a kezdeményezés megvalósítására előre nem látható és az Alapítványnak fel nem róható okból nincs lehetőség, úgy arról az Alapítvány haladéktalanul értesíti a támogatókat. Ezt követően a kezdeményezés megvalósítására kapott anyagi támogatást az Alapítvány a lehető legrövidebb időn belül, saját költségén visszautalja a Támogatóknak, az anonim adományokat pedig a nyilvánosság megfelelő (pl. Facebook oldalán keresztül való) értesítése mellett az adott kezdeményezéshez hasonló célra fordítja.

Beszámoló

A beszámolót a kezdeményezés megvalósítását követően az Alapítvány készíti el. A Beszámoló aktiválást követően megjelenik a honlapon a kezdeményezés nyilvános adatlapján.

Az Alapítvány kötelezettséget vállal, hogy sikeres gyűjtés esetén az általa vállalt időben megvalósítja kezdeményezését és a megvalósításról a honlapon beszámol a megvalósítást követő egy hónapon belül. Amennyiben az Ötletgazda elmulasztja nyilvánosságra hozni a Beszámolót, nem jogosult újabb kezdeményezést feltölteni a honlapra.

A beszámolót a kampány esetén kiegészíti az Űrlapon található megfelelő rovatban a kampányhoz kötődő különleges élmény megvalósulásáról készült videó, amelyet a Szolgáltatóval eltérő megegyezés hiányában az Ötletgazda tölt fel a megvalósítást követő legrövidebb időn, lehetőleg egy héten belül.

Támogatások menete

Támogatási tevékenység a honlapon kizárólag jelen ÁSZF elfogadásával, szabályai szerint történhet.

Az Alapítvány vállalja, hogy előzetesen a tervei szerint, illetve utólag a Beszámoló segítségével tájékoztatja a honlapon támogatóit a támogatások felhasználásáról.

Anyagi támogatás

A kezdeményezések támogatására bármely magánszemély vagy szervezet jogosult. Anyagi támogatás magánszemélyként átutalással és készpénzben lehetséges.

Az adott kezdeményezés mellett található Támogatom gombra való klikkelés után a Támogatónak meg kell adnia a következő adatokat:

 • Név (bármilyen név megadható, akár becenév is)
 • Szeretné-e, hogy neve megjelenjen a támogatók között a honlapon az adományozók között
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Támogatási összeg
 • Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elolvasása és elfogadása
 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e az adományozói hírlevélre

Ezt követően a Támogató kiválasztja a fizetési módot, majd továbblép egy tájékoztató oldalra, ahol többek között az Alapítvány bank számlaszáma jelenik meg, amelyre a banki átutalás mód választása esetén az összeget utalnia kell.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A támogatást követően, legfeljebb egy munkanapon belül a kezdeményezés anyagi támogatásainak számlálója növekszik, de a támogatásról és a támogatóról megadott adatok csak akkor jelennek meg a honlapon, amennyiben erről a támogató így rendelkezett.

Anyagi támogatás szervezetként vagy a magánszemélyekkel azonos feltétekkel vagy a Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás keretében átutalással lehetséges (lásd Kiemelt támogatás).

Az anyagi támogatást követően a támogató köszönőüzenetet kap, amelyben a Szolgáltató tájékoztatást küld a támogatás adatairól és felhasználásának lehetőségeiről.

A Támogató által nyilvánosságra hozott támogatói üzenetet az Alapítvány felhasználhatja a honlap népszerűsítésére a Támogató nevének megjelenítése nélkül.

Amennyiben az adott támogatási összeghez köszönő felajánlást biztosít az Alapítvány, úgy gondoskodik annak rendelkezésre állásáról és a Támogatóhoz való eljuttatásáról. Amennyiben elfogy az adott támogatói szinthez tartozó felajánlás, úgy az Alapítvány hasonló vagy az eggyel alatta lévő szinthez tartozó felajánlást biztosít a lehetőségei szerint.

Csatlakozás és Hozzájárulás

A kezdeményezésekhez való csatlakozásra önkéntes munkával, a hozzájárulásra tárgyi adomány felajánlásával bármely magánszemély vagy szervezet jogosult.

Az adott kezdeményezés mellett található Csatlakozom vagy Hozzájárulok gombra való klikkelés után a Támogatónak meg kell adnia a következő adatokat:

 • Csatlakozás vagy Hozzájárulás módja, részletei, ahol a csatlakozó vagy hozzájáruló megadja, milyen felajánlással, milyen feltételekkel tudja támogatni a kezdeményezés megvalósítását
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Szeretné-e, hogy neve megjelenjen a támogatók között a honlapon az adományozók között
 • Név (bármilyen név megadható, akár becenév is)
 • Az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat elolvasása és elfogadása
 • Hozzájáruló nyilatkozat arra nézve, hogy feliratkozik-e az adományozói hírlevélre

A csatlakozás vagy hozzájárulás elküldését követően, arról az Alapítvány közvetlen értesítést kap e-mail-ben. A Csatlakozó vagy a Hozzájáruló és az Alapítvány közvetlen, nem nyilvános kommunikációja során realizálódhat a felajánlás. Erre vonatkozóan az Alapítvány egyik fél felé sem vállal felelősséget.

Csatlakozás vagy hozzájárulás szervezetként vagy a magánszemélyekkel azonos feltétekkel vagy a Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás keretében lehetséges (lásd Kiemelt támogatás).

A csatlakozást vagy hozzájárulást követően a Csatlakozó vagy Hozzájáruló köszönőüzenetet kap, amelyben az Alapítvány tájékoztatást küld a csatlakozás vagy a hozzájárulás adatairól.

A Csatlakozó vagy Hozzájáruló által nyilvánosságra hozott üzenetet az Alapítvány felhasználhatja a honlap népszerűsítésére a Csatlakozó vagy Hozzájáruló nevének megadása nélkül.

Megosztás

A projekt megosztására bármely közösségi média felhasználó jogosult.

Kiemelt támogatás

Az Alapítványnak joga van egyedi feltételekkel is szerződni kiemelt támogatókkal. A kiemelt támogatók (jellemzően vállalati támogatók és egyéb szervezetek) a honlap kezdeményezéseit egyedi feltételekkel támogatják.

A kiemelt támogatók tevékenységét jelen ÁSZF nem szabályozza, ezek szabályozására egyedi szerződést köt Az Alapítvány. A kiemelt támogatók anyagi támogatásai és csatlakozó támogatásai megjelenhetnek a honlapon, továbbá a kezdeményezések lapján.

Ki nem utalt anyagi támogatások felhasználása

Az Alapítvány által összegyűjtött anyagi támogatások, amelyeket az adott kampány lezárását követően 1 éven belül további kezdeményezések során nem használnak fel, miután Az Alapítvány a támogatás 1%-át visszatartotta adományként a technikai és banki költségek fedezésére, a VPG Alapba kerül. A VPG Alapban összegyűlt anyagi támogatásokat minden március 1-én és, szeptember 30-án a honlapon aktuálisan futó kezdeményezések között egyenlően leosztja az Alapítvány.

V. Adatkezelés

Az Alapítvány kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak, illetve a jelen ÁSZF és az vpgalapitvany.hu oldalon szintén közzétett Adatkezelési Szabályzat keretei között rögzíti és használja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat.

VI. Felhasználó egyéb jogai és kötelezettségei

Panaszkezelés

A  Látogatók és Támogatók panaszaikat, észrevételeiket e-mailben az info@vpgalapitvany.hu e-mail címre küldhetik. A panaszokat az Alapítvány 30 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről a megadott e-mail címen értesíti a bejelentőt.

Elállás

Az Alapítvány projektjeinek nyilvánosságra hozatala után adatait, feltöltött anyagait nem töröltetheti a honlapról, azok nyilvánosak maradnak.

Az Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy jelen rendelkezéseivel ellenkező, jogszabályba ütköző, illetve egyoldalú megítélése szerint a honlap látogatóit vagy a az Alapítványt hátrányosan érintő hozzászólásokat a honlapról eltávolítsa, emiatt vele szemben követelést senki sem érvényesíthet.

VII. Kapcsolattartás

Kapcsolattartás az Alapítvány részéről: info@vpgalapitvany.hu

Az Alapítvány a Látogatókkal és a Támogatókkal a honlapon keresztül kommunikál.

VII. Záró rendelkezések

Az Alapítvány jogosult jelen ÁSZF-et az új változat honlapon való közzétételével módosítani.